diagnoza/konsultacja psychiatryczna

diagnoza/konsultacja psychiatryczna

Do postawienia diagnozy psychiatrycznej uprawniony jest tylko lekarz psychiatra. Celem badania jest rozpoznanie czy dana osoba cierpi na któreś z zaburzeń psychicznych, a dalej ustalenie właściwego leczenia: farmakologicznego, psychoterapii lub przez połączenia obu form. W czasie wywiadu lekarz pyta o objawy, sytuację rodzinną, zawodową, przebyte choroby, zażywane leki co pozwala uzyskać pełny obraz problemów pacjenta. Dodatkowo psychiatra edukuje, udziela informacji o przebiegu choroby, leczeniu i rokowaniach.

Diagnoza psychiatryczna ma zwykle miejsce podczas pierwszej konsultacji czyli wizyty u lekarza lub po okresie przerwy w leczeniu i zdarza się, ze ulega modyfikacji. Postawiona odpowiednio wcześnie może znacząco poprawić komfort życia chorego, a nawet uratować przed śmiercią w wyniku samobójstwa.

Jeśli obserwujemy u siebie lub innych niepokojące objawy takie jak długotrwały smutek, apatia , lęk, wycofanie z dotychczasowych aktywności, dziwaczne zachowania, warto przełamać własne stereotypy i udać się na konsultację do specjalisty.

W celu umówienia się na diagnozę/konsultację psychiatryczną skontaktuj się z nami.