Czym jest doradztwo zawodowe:

Usługa ta skierowana jest do osób, które chcą poznać swój potencjał i możliwości rozwoju zawodowego. Dzięki sesjom doradczym przy pomocy rozmowy, wywiadu, specjalnie dobranym zestawom testów predyspozycji i preferencji zawodowych jak też narzędziom coachingowo-doradczym uzyskasz profesjonalną pomoc w kształtowaniu własnej drogi zawodowej.


psychoterapiaSkorzystaj z usługi doradztwa zawodowego jeśli chcesz:

 • Skutecznie zarządzać swoją karierą i zaplanować kierunek własnego rozwoju zawodowego
 • Poznać swoje silne i słabe strony, aby móc nimi zarządzać w pracy
 • Skutecznie budować swój wizerunek na rynku pracy
 • Świadomie na podstawie stworzonej mapy kompetencji wybrać odpowiednią szkołę, kierunek studiów, kształcenia podyplomowego
 • Zadecydować w temacie: podjęcia pracy, zmiany pracy, zmiany kierunku funkcjonowania zawodowego
 • W sposób profesjonalny zaprezentować swoje kompetencje zawodowe podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Dla kogo w szczególności:

 • Studentów i absolwentów
 • Osób, które zastanawiają się nad zmianą pracy lub ścieżki zawodowej
 • Osób, które utraciły pracę
 • Osób, które chcą powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, np. matek

Korzyści płynące z doradztwa zawodowego:

 • określenie własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, cech, kwalifikacji, umiejętności, kompetencji
 • poznanie siebie i swojego potencjału, mocnych i słabych stron oraz zrozumienie ich konsekwencji dla alternatyw działania, wskazanych tylko dla Ciebie,
 • zwiększenie wiary we własne możliwości
 • zbudowanie jasnego planu rozwoju kariery zawodowej wraz z wytyczeniem poszczególnych kroków służących realizacji celu zawodowego
 • stworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych gotowych do zaprezentowania potencjalnym pracodawco (CV, LM, portfolio, CV multimedialne)
 • poznanie tajników skutecznej autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej

W celu umówienia się z doradcą zawodowym skontaktuj się z nami.