interwencja kryzysowa

interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest specyficzną formą pomocy psychologicznej. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i łagodzenie skutków działania olbrzymiego stresu w trakcie kryzysu, w którym znalazł się człowiek. Interwencja kryzysowa nie jest terapią, jest formą pomocy krótkoterminowej, skoncentrowaną na danej sytuacji, na danym bodźcu wywołującym kryzys i w konsekwencji powodującym dalszą dezorganizację życia czy zachowania człowieka.

Kryzys to taki moment w życiu człowieka, który stanowi punkt zwrotny, jest momentem rozstrzygającym, okresem przełomu, wielkiej zmiany. Ale zanim to nastąpi, na pierwszym etapie kryzysu pojawia się niedowierzanie, szok, lęk, często paniczny, przerażenie, chęć ucieczki, poczucie odrętwienia, ból i silny stres. Zadaniem psychologa w takiej sytuacji jest zapanowanie nad pojawiającym się lękiem, stresem, poczuciem bezradności, a także zapobieganie wystąpieniu zespołu stresu pourazowego.

Psycholog interwencyjny pracuje z osobami, które są ofiarami czy świadkami katastrof, wypadków, w których śmierć ponieśli inni ludzie. Interwencja kryzysowa jest przeznaczona także dla osób, które od dłuższego czasu są pod wpływem chronicznego stresu i zawiodły już wszystkie znane do tej pory sposoby radzenia sobie z nim powodując uczucie „stania nad przepaścią”.

Psycholog interwencyjny pracuje z ofiarami wszelkiego rodzaju przemocy (szkolnej, domowej, seksualnej, internetowej, stalkingu).

Interwencja kryzysowa jest przeznaczona także dla osób, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej takiej jak: śmierć dziecka, ciężka choroba dziecka, narodziny wcześniaka, śmierć małżonka, utrata poczucia bezpieczeństwa w takich przypadkach jak utrata pracy, strata partnera, utrata domu, mieszkania.

W celu umówienia się na wizytę skontaktuj się z terapeutą:

interwencja kryzysowa człowieka dorosłego

interwencja kryzysowa dzieci i młodzieży