logo mini https://strefarozwoju.org.pl
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Strefa Rozwoju Karolina Kapias-Gryczon, ul. Rymera 4/8, 40-048 Katowice,
  NIP 6422862276 (dalej: Administrator).
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą korespondencji pisemnej wysłanej na adres wskazany w ust 1, lub elektronicznej wysłanej na email: kontakt@strefarozwoju.org.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach świadczenia usług psychologicznych, w celach kontaktowych oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych i księgowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług i współpracę z Administratorem.
 4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, może ona w każdym czasie zostać cofnięta, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w ust 2.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia współpracy z Administratorem.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w ust 2.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /tzw. RODO/.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. Pani/Pana dane nie są udostępnione poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).