diagnoza psychologiczna

diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to kompleksowe badanie umożliwiające dokładną ocenę psychicznego funkcjonowania człowieka w zakresie wybranych procesów poznawczych (np. uwagi, pamięci, inteligencji), osobowości i emocji. Celem diagnozy jest ustalenie jakie czynniki psychologiczne są źródłem problemów u danej osoby: czy występują zaburzenia, które można korygować lub leczyć, jakie mechanizmy leżą u podstaw jej działania, co jest atutem, a jakie obszary można rozwijać.

W badaniu oprócz rozmowy, wywiadu i obserwacji zachowania stosuje się też szereg specjalistycznych testów takich jak Test Inteligencji Wechslera, Test osobowości MMPI II, Inwentarz osobowości NEO-FFI, EPQ-R, a w razie potrzeb wiele innych.

Diagnozuje się zarówno dorosłych jak i dzieci, dla których metody badania zostały odpowiednio dopasowane. Diagnoza psychologiczna w przypadku osób dorosłych pomaga w uzyskaniu właściwego wsparcia w formie psychoterapii lub innej, często bada się również dzieci i młodzież sprawiające problemy wychowawcze i posiadające trudności w nauce, kandydatów na rodziny zastępcze itd. Diagnoza ma także szerokie zastosowanie poradnictwie zawodowym i sądownictwie.

W celu umówienia się na diagnozę psychologiczną skontaktuj się z psychologiem.