psychoterapia dzieci i mlodziezy

psychoterapia dzieci i młodzieży

Stres i problemy psychiczne dotyczą nie tylko dorosłych. Zaburzenia depresyjne i lękowe, natręctwa, próby samobójcze, samookaleczenia, zaburzenia zachowania i emocji (zachowania agresywne, autodestrukcyjne, antyspołeczne, socjopatyczne), anoreksja, bulimia, ADHD, autyzm i wiele innych coraz częściej spędzają sen z powiek milionom rodziców na całym świecie.  Bardzo często zdarzają się również trudności adaptacyjne, trudności w tworzeniu i utrzymaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, fobie szkolne, trudności w nauce, moczenie nocne,  kryzysy charakterystyczne dla wieku dorastania oraz objawy psychosomatyczne.

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest szczególną formą pomocy psychologicznej, świadczoną przez wyspecjalizowanego psychologa i dopasowaną do etapu rozwoju i możliwości pacjenta. Może polegać na rozmowie, zabawie z dzieckiem, rysunku, obejmuje też muzykoterapię, warsztaty zajęciowe i naukę relaksu.

Ilość sesji jest ustalana indywidualnie. Podczas pierwszych kilku konsultacji psychoterapeuta przeprowadza wywiad z rodzicami lub opiekunami i stara się poznać swojego pacjenta. Kolejno po zdiagnozowaniu problemu ustala się zakres działań po stronie terapeuty i rodziny, której zaangażowanie i wsparcie jest kluczowe dla efektów terapii.


Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu, sesje trwają 50 minut. Pierwsze spotkanie jest dłuższe – powyżej 60 minut i ma na celu zdiagnozowanie problemu oraz zaproponowanie najkorzystniejszej formy pomocy. Wskazane jest aby w pierwszym spotkaniu uczestniczył rodzic lub opiekun. W przypadku osoby niepełnoletniej niezbędne jest wyrażenie zgody rodzica na terapię, natomiast po ukończeniu 18 roku życia nastolatek na terapię może zgłosić się samodzielnie. Koszt spotkania to 100 zł.


W celu umówienia się na wizytę skontaktuj się z terapeutą.