„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Jeśli myślisz o coachingu to znaczy, że już wykonujesz pierwszy krok do zmiany…”

Czym jest coaching i w czym pomaga?

business_coachingCoaching jest podróżą w głąb siebie podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy własne talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenia a przekonania w siłę do działania.

Coaching jest przeznaczony dla osób pragnących odnaleźć nowe cele w swoim życiu zawodowym lub prywatnym, osób które mają wyobrażenie tego, jak chcą żeby wyglądało ich życie ale jeszcze nie znają drogi prowadzącej do niego. Ta metoda może pomóc w osiągnięciu celów zarówno krótko- jak i długoterminowych. Osoby stojące na rozstajach, nie wiedzące co wybrać, co będzie najlepsze, dzięki wsparciu coacha podejmą decyzje i zaplanują realizację postanowień.

Dla kogo coaching?

Jest to metoda wskazana dla osób zdeterminowanych do podjęcia nowych wyzwań i zmian w swoim funkcjonowaniu, gotowych do włożenia w to maksymalnego wysiłku i pracy. Metoda dla osób zdecydowanych na działanie. Coach zapewnia zogniskowane, poufne i profesjonalne wsparcie w dążeniach klienta, ale nie doradzi mu i nie powie co powinien zrobić. Coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których klient wybiera, na czym chce się skupić, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń pytań pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.

Coach, dzięki swojej wiedzy, znajomości skutecznych narzędzi i umiejętności ich zastosowania dąży do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta, wierzy, że klient jest z natury pełen pomysłów. Coach ukierunkowuje klienta na cel, wspiera go w identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, jak również w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości. Coach towarzyszy klientowi w przebyciu drogi z punktu, w którym klient jest, do punktu w którym chce być.