psychoterapia rodzin

psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin jest metodą pracy nastawioną na pokonanie kryzysu z którym boryka się cała rodzina jako system, a nie jak mogłoby się wydawać poszczególne osoby. W tym rozumieniu wszyscy w rodzinie wpływają wzajemnie na swoje funkcjonowanie co przesądza o całokształcie wspólnego życia.

Kłopoty wychowawcze , choroby psychosomatyczne, alkohol, bezrobocie nie są już wyłącznym problemem, najsłabszego, nieudolnego członka rodziny, który czasem zostaje „czarną owcą”- ale dotyczą wszystkich. W terapii bierze udział każdy uczestnik systemu, rodzice, dzieci, dziadkowie (jeśli istnieje taka możliwość).  Zadaniem terapeuty jest pomoc w przywróceniu asertywnej komunikacji, ustalaniu granic, wejściu w odpowiednie role, wspólnym rozwiązywaniu problemów tak, aby rodzina mogła samodzielnie i zdrowo funkcjonować.

Jednym z podstawowych efektów terapii powinno być (jeżeli jest to w danej sytuacji możliwe) ustąpienie problemu, z jakim zgłosiła się rodzina. Częstym rezultatem jest poprawa komunikacji w rodzinie, lepsze rozumienie przez poszczególne osoby motywów swojego działania i działania innych, bardziej adekwatne rozpoznawanie a także respektowanie własnych i cudzych granic w kontakcie, poprawa relacji między członkami rodziny, poszerzenie wiedzy, jak to, co przeżyli i „wynieśli” ze swoich rodzin dorośli domownicy, wpływa na to, kim są teraz, jak się zachowują i czują.


W sytuacji, kiedy terapia ma dotyczyć osoby niepełnoletniej lub pełnoletniej, ale zależnej od rodziców (np. student) proponujemy psychoterapię rodzin. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, w której trakcie zarówno rodzina, jak i terapeuta wspólnie podejmą decyzję co do celowości rozpoczęcia terapii. Sesje trwają przeważnie 60 minut z różną częstotliwością, przeważnie raz na 2 tygodnie. W miarę trwania terapii odstępy miedzy sesjami wydłużają się. Terapia rodzinna w naszym Ośrodku jest prowadzona w dwóch formach: z  jednym lub dwoma terapeutami. Koszt jednego spotkania to 150 zł (1 terapeuta) lub 200 zł (2 terapeutów).


W celu umówienia się na wizytę skontaktuj się z terapeutą.