Cennik

Czas (minuty) Cena (PLN)
psychoterapia indywidualna 50 150
psychoterapia par i małżeństw – 1 terapeuta 60 200
psychoterapia par i małżeństw – 2 terapeutów 60 250
psychoterapia dzieci i młodzieży 50 150
psychoterapia rodzin 60 250
psychoterapia rodzin 90 300
psychoterapia online 50 150
psychoterapia grupowa 180 120
konsultacja seksuologiczna 50 150
konsultacja psychiatryczna 30 – 60 150 – 200
konsultacja psychologiczna 50 150
diagnoza psychologiczna 60 – 120 200 – 400
interwencja kryzysowa 50 150
coaching 60 – 90 150 – 180
doradztwo zawodowe 50 150
trening psychologiczny 50 150
psychologia sportu 50 150