Zapraszamy na spotkania, sesje terapeutyczne, warsztaty szkoleniowe:

 • psychoterapia indywidualna (50 min.) – 120 zł
 • psychoterapia par i małżeństw – 1 terapeuta (60 min.) – 180 zł
 • psychoterapia par i małżeństw – 2 terapeutów (60 min.) – 240 zł
 • psychoterapia dzieci i młodzieży (50 min.) – 120 zł
 • konsultacja rodzinna/terapia rodzin – 1 terapeuta (60 min.) – 150 zł
 • konsultacja rodzinna/terapia rodzin – 2 terapeutów (60 min.) – 200 zł
 • konsultacja psychologiczna (50 min.) – 120 zł
 • interwencja kryzysowa (50 min.) – 120 zł
 • pomoc psychologiczna online (50 min.) – 120 zł
 • diagnoza psychologiczna – 200 – 500 zł ( wycena indywidualna, co najmniej jedno spotkanie; w tym badanie przy pomocy przynajmniej jednego testu psychologicznego oraz wydanie opinii psychologicznej)
 • coaching (50 min.) – 150 zł

 • life coaching – (60 – 90 min.) – 150 zł (netto)
 • business coaching – (60 – 90 min.) – 150 zł (netto)
 • coaching kariery – (60 – 90 min.) – 150 zł (netto)

 • doradztwo zawodowe – (50 min.) – 120 zł (netto)

 • warsztaty rozwojowe
 • szkolenia
 • grupy rozwojowe
 • grupy wsparcia
 • terapia grupowa

 • superwizja grupowa dla terapeutów
 • superwizja grupowa dla coachów