14088425_1253278494683337_7272740519121124940_n-1

Wiele osób rozpoczynających pracę z drugim człowiekiem zastanawia się od czego w praktyce rozpocząć proces terapeutyczny. Podczas szkoleń na uniwersytetach, a nawet w szkołach terapii często brakuje czasu na dokładne, oparte na praktyce omówienie zagadnień związanych z przeprowadzeniem sesji konsultacyjnych i postawienie na ich podstawie hipotez diagnostycznych:

• o co najpierw zapytać?
• na co zwrócić uwagę?
• jak usiąść?
• czy podać rękę?
• czy i na które pytania pacjenta odpowiadać?
• jakie zasady wprowadzić?
• w jaki sposób omówić z pacjentem diagnozę?

Na te i wiele innych pytań poczatkujący ( i nie tylko) terapeuci próbują sobie odpowiedzieć.
Szkolenie składa się z 3 niezależnych, ale powiązanych ze sobą modułów – rozpoczynając od pierwszego spotkania, a kończąc na wskazówkach dotyczących postawienia diagnozy i rozpoczęcia procesu terapeutycznego.
W związku z faktem, iż szkolenie jest nastawione na praktyczne umiejętności ma ono charakter warsztatu – przedstawiona wiedza będzie weryfikowana podczas scenek, studiów przypadku, dyskusji. Warsztat będzie również miejscem wymiany doświadczeń i wypracowania nowych pomysłów i modeli pracy.

DLA KOGO:

Warsztat skierowany jest do osób zainteresowanych prowadzeniem pomocy psychologicznej, psychoterapii, prowadzeniem konsultacji, w tym szczególnie do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, coachów, studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, lekarzy psychiatrów.

Szkolenie składa się z 3 następujących po sobie modułów, uczestnik w zależności od własnych potrzeb i zainteresowań może uczestniczyć w 1, 2 lub 3 częściach, ponieważ każda stanowi niezależny blok szkoleniowy.

Moduł I – DIAGNOZA – 22.10.2016

• pierwsza konsultacja – jej przebieg, znaczenie, najważniejsze punkty
• pierwsze wrażenie – kontekst zgłoszenia, wybór terapeuty, zachowanie pacjenta
• wywiad strukturalny
• hipotezy diagnostyczne – diagnoza struktury osobowości
• diagnoza zgodnie z klasyfikacja ICD-10 oraz DSM IV
• pytania pacjenta – jak i na które odpowiadać
• Cena I modułu (jeden dzień szkoleniowy): 280 zł (250 zł przy wpłacie do dnia 30.09.2016)

Moduł II – SETTING – 12.11.2016
• omawianie diagnozy z pacjentem
• ustalenie celów terapeutycznych
• cele pacjenta – świadome i nieświadome
• realne cele terapii
• omówienie i wyjaśnienie procesu terapeutycznego
• ustalenie przybliżonego czasu trwania terapii
• ustalenie settingu – kontrakt terapeutyczny
Cena II modułu: 280 zł (230 zł dla osób uczestniczących w I module)

Moduł III – ROZPOCZECIE PROCESU – 10.12.2016
• przestrzeganie settingu
• omawianie z pacjentem przypadków łamania settingu
• zagrożenie wypadnięcia z terapii – najważniejsze sygnały
• podstawowe mechanizmy obronne
• przeniesienie i jego rola
• przeciwprzeniesienie i jego rola
• wstępne interpretacje – kiedy pacjent jest na nie gotowy
Cena III modułu: 280 zł ( 230 zł dla osób uczestniczących w I lub II module, 210 zł dla osób uczestniczących w I i II module)

PROWADZĄCY: Daniel Melerowicz – psycholog, psychoterapeuta, trener. Współzałożyciel Ośrodka Psychoterapii STREFA ROZWOJU, absolwent Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, prowadzi psychoterapię par i małżeństw oraz grupy terapeutyczne.
GDZIE: KATOWICE, ul. Rymera 4/8 – Ośrodek Psychoterapii STREFA ROZWOJU
GRUPA: 8 -10 osób
CZAS TRWANIA: 9.00 – 17.00 (8h)
ZAPISY:kontakt@strefarozwoju.org.pl
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, zaświadczenie o odbytym szkoleniu (po każdym module) materiały szkoleniowe, wykaz dodatkowej literatury, przerwy kawowe.