iStock_000047805432_Small-511x340

Alkohol towarzyszył ludzkości od zarania dziejów, źródła historyczne i antropologiczne potwierdzają, że człowiek znał go już w erze paleolitu.
Picie alkoholu czy pod postacią piwa czy też wina, dla większości społeczeństw miało znaczenie rytuałów religijnych lub obrzędów związanych z magią. W miarę upływu czasu picie napojów alkoholowych nabierało innego kształtu, nie tylko w czasie świąt religijnych, ale także podczas uczt i ceremonii. Od czasów starożytnego Egiptu, kiedy poznano wino gronowe pojawiają się pierwsze wzmianki o walce z nadmiernym spożywaniem, wprowadzano zakazy i ograniczenia.
Napoje alkoholowe znane były w średniowieczu w Europie, używano ich tak samo jak niegdyś, średniowieczni Słowianie pili raczej powściągliwie. Głównym napojem było słabe piwo.
Początek nadużywania alkoholu przyniósł wiek XVI w związku z pojawieniem się wódki. Już wówczas, większość czasu spędzano przy stole. Każdego gościa wypadało przywitać kielichem, a potem zaprosić go na obiad lub wieczerzę.

Tradycja picia alkoholu w czasie świąt, wydarzeń, zwyczaje „oblewania” awansu, narodzin, wkupywanie się w nowym miejscu pracy, przyjacielskie rozmowy czy też tzw. „parapetówka” jest traktowana w polskim społeczeństwie jako norma. Pomimo wydanej w 1982 roku ustawy o zwalczaniu alkoholizmu zjawisko to utrzymuje się nadal. W Polsce pije się nie tylko ze względów świątecznych, ale i z powodu trudności życiowych, niepowodzeń. Spożywanie alkoholu staje się techniką przetrwania trudnych warunków.
Nadmierne spożywanie alkoholu może prowadzić do problemów zdrowotnych osoby uzależnionej, do szkód występujących w rodzinie osoby uzależnionej, dezorganizuje środowisko pracy lub utrudnia jej znalezienie. Osoby pod wpływem alkoholu są odważniejsze, mogą się posunąć do naruszania prawa np. prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, co tym samym zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

Według statystyk Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce 2% społeczeństwa jest uzależniona, 5-7% populacji to osoby pijące szkodliwie, 4% Polskich dzieci wychowuje się w rodzinie alkoholowej, a kolejne 4% to osoby które w swoim najbliższym otoczeniu żyją z alkoholikiem. Warto dodać, że wiele tych rodzin boryka się z problemem przemocy domowej, są to najczęściej kobiety i dzieci. Nadużywanie alkoholu i zjawiska z nim związane zalicza się do podstawowych zjawisk patologicznych w Polsce.

W Katowicach znajdują się ośrodki zajmujące się pomaganiem ludziom z chorobą alkoholową. Osoby, które zauważą, że ich nadmierne picie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu, że alkohol ma nad nimi przewagę i będą gotowi na przyjęcie pomocy mogą zapisać się do psychoterapeuty w Katowicach lub poprosić o pomoc psychologa a ten wskarze odpowiednie miejsca. Wsparcie i pomoc psychologa są bardzo ważne w walce z nałogiem. Warto więc poszukać dobrego psychologa w Katowicach żeby samemu nie zostać z problemem.

Katarzyna Orlikowska
psychoterapeuta
Ośrodek Psychoterapii STREFA ROZWOJU