hands

TRENING INTERPERSONALNY w STREFIE ROZWOJU

Zapisy na:kontakt@strefarozwoju.org.pl lub skontaktuj się z nami.

 

Trening interpersonalny  to doskonała okazja, by lepiej poznać siebie w oparciu o doświadczenia interpersonalne nabywane i jednocześnie analizowane w grupie. To metoda, w której w bezpiecznej atmosferze uczestnicy treningu mają możliwość przyglądania się swoim zachowaniom, uczuciom, emocjom i reakcjom. Trening interpersonalny w głównej mierze nastawiony jest na rozwój umiejętności międzyludzkich, przy czym zawiera też element pracy nad swoimi indywidualnymi obszarami rozwoju. Zajmowanie się doświadczeniami osobistymi w trakcie treningu polega przede wszystkim na ich nazywaniu, wyrażaniu i komunikowaniu o tym innym osobom w grupie. Uczestnicy treningu skupiają się wyłącznie  na tym  co dzieje się podczas treningu.

Trening interpersonalny nie ma struktury, zaplanowanego przebiegu. To od grupy zależy co będzie  przedmiotem spotkań.


Cele treningu interpersonalnego:

Podstawowe cele treningu interpersonalnego:

 • uczenie się w oparciu o doświadczenia osobiste
 • przyjrzenie się sobie, reakcjom w grupie i reakcjom na innych członków grupy
 • zaobserwowanie tego jaką rolę pełnię w grupie
 • w jaki sposób nawiązuję relację z innymi
 • uświadomienie sobie jak posługiwać się językiem emocji
 • rozwijanie umiejętności odczytywania własnych emocji
 • rozwój umiejętności konstruktywnego wyrażania własnej opinii
 • otwartość na doświadczenia

Korzyści z udziału w treningu interpersonalnym:

 • umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi
 • umiejętność wyrażania własnych emocji
 • spostrzeganie i lepsze rozumienie siebie i innych ludzi w relacjach międzyludzkich.
 • rozwiązywania problemów i konfliktów międzyludzkich
 • umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych
 • umiejętność wykorzystania parafrazy w komunikacji z innymi
 • weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
 • poznanie własnych reakcji i  reakcji innych osób na sytuacje konfliktowe
 • umiejętność radzenia sobie z konfliktem i w sytuacji konfliktu
 • identyfikacja osobistych ograniczeń
 • rozwój osobisty, identyfikacja obszarów rozwojowych

Kto może być uczestnikiem treningu interpersonalnego ?

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, lepszym kontaktem emocjonalnym ze sobą i  ludźmi z własnego otoczenia. Trening  interpersonalny  pozwoli Wam czerpać większą satysfakcję z życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Zrozumienie innych i siebie pozwoli Wam efektywniej komunikować się ze światem.

Psychologowie i studenci Psychologii -uczestnictwo w treningu pozwala doświadczyć mechanizmów psychologicznych kierujących ludźmi w interakcjach międzyludzkich. Jednocześnie powstanie przestrzeń w której będziecie mieli okazję przyjrzeć się  sobie i pracy w grupie. Trening Interpersonalny pozwoli Wam lepiej zrozumieć innych.

Uczestnictwo w w treningu interpersonalnym  dla wszystkich,  którzy pracują z ludźmi  to okazja na efektywniejszą pracę poprzez  lepsze zrozumienie i wsłuchanie się w  potrzeby  innych. W  rezultacie  zdobędziecie umiejętności  radzenia sobie z różnymi emocjami  i różnymi sposobami ich wyrażania.

Pozwoli Wam to na mniej obciążające emocjonalnie reagowanie na tego typu zachowania , a tym samym ochronę siebie.

Dla kadry zarządzającej trening  interpersonalny  jest szansą na lepsze zrozumienie  interakcji, które zachodzą w ich zespołach. Będziecie mieli niepowtarzalną możliwość  uczestniczenia i przyjrzenia się reakcjom  innych  na siebie i grupę. Dodatkowo zdobędziecie umiejętność zrozumienia i rozwiązywania konfliktów.