psychoterapia grupowa

psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest formą pomocy psychologicznej skierowanej do osób, które mają problemy w różnych sferach, np. w sytuacjach społecznych. Lęk, agresja, nieśmiałość, nieufność, nieumiejętność odnalezienia się w relacjach z bliskimi,w domu, pracy szkole, na ulicy. Liczne utrudnienia we wszystkim co dotyczy kontaktów z innymi ludźmi to bolączka wielu cierpiących na różne zaburzenia w tym: lękowe, depresyjne, osobowości, czy z kręgu psychoz jak schizofrenia.

W przeciwieństwie do terapii indywidualnej na grupę pacjentów (zwykle od 6 do 12 osób) przypada jeden lub dwóch terapeutów, którzy stale uczestniczą w spotkaniach i moderują cały proces. Uczestnicy zwykle różnią pod względem takim jak wiek, płeć, zawód, światopogląd i właśnie ta różnorodność przesądza często o sile i skuteczności terapii grupowej, która może przebiegać bardzo dynamicznie.

Spotkania, w zależności od potrzeb i możliwości odbywają regularnie się raz lub dwa razy w tygodniu , a w ramach leczenia szpitalnego nawet codziennie. Pacjenci i terapeuci siedząc razem w kręgu, omawiają w ramach sesji wspólnych ważne sytuacje zaistniałe w grupie lub jakiś ogólny problem, na sesjach imiennych (jeśli są przewidziane) – konkretna osoba dzieli się swoim problemem, do którego pozostali starają się odnieść. Ponadto obowiązuje regulamin określający zasady dotyczące sposobu zwracania się do siebie, punktualności, dyskrecji itp. Z uwagi na bogactwo informacji zwrotnej terapia grupowa jest bardzo cennym doświadczeniem i świetną okazją, by w skonfrontować się z własnymi schematami, wyobrażeniami, nauczyć się lepszej komunikacji, zrozumieć siebie i innych. W wielu przypadkach, w szczególności w przypadku kręgu zaburzeń odżywiania, nerwicowych bądź uzależnieniowych przynosi trwałe rezultaty i jest skuteczniejsza i szybsza od terapii indywidualnej.

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w terapii grupowej skontaktuj się z nami.