Aby umówić się na wizytę u tego lekarza:
• zadzwoń: 784 377 618
• napisz: monika.lebda@strefarozwoju.org.pl

 

KK kolor

W roku 1999 skończyłam Śląską Akademię Medyczną, wydział lekarski w Katowicach.
Uczyłam się do specjalizacji jako rezydent w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach, w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, w roku 2007 zdałam egzamin specjalizacyjny.

W latach 2003-2007 uczyłam się psychoterapii w CM UJ w Krakowie u prof. Jerzego Aleksandrowicza początkowo w kursie „ podstawy psychoterapii”, druga część- „szczegółowe problemy psychoterapii” jako studia podyplomowe).

Poza rezydenturą początkowo pracowałam w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich- pod kierunkiem dr Jacka Przyłudzkiego. Była to praca zarówno na oddziale dziennym jak i w PZP.

Od 1.09.2008 roku prowadzę Oddział Dzienny Psychiatrii przy Szpitalu Miejskim w Rudzie Śl.
Równolegle pracowałam w lecznictwie odwykowym (w latach 2006-2007 punkt konsultacyjny przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach, w latach 2008-2014 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich). Od stycznia 2008 jestem biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W latach 2012-2014 ukończyłam kurs dla terapeutów uzależnień, odbyłam niezbędne staże, superwizje i wkrótce mam nadzieję przystąpić do ezgzaminu państwowego na certyfikowanego psychoterapeutę uzależnień.

Wizyta pierwszorazowa trwa 60 min, wizyta kontrolna 30 min.

Proszę o przyniesienie ze sobą badań laboratoryjnych (świeżych do 14 dni wstecz) oraz jeśli ktoś posiada – wyniki badań obrazowych głowy, EEG, badań psychologicznych, wypisy z pobytów szpitalnych zarówno na oddziałach psychiatrii jak i somatycznych oraz listę zażywanych leków.


Oferuję profesjonalną pomoc w następującym zakresie:

 • lęk, przygnębienie, apatia, depresja
 • nerwice
 • silny, długotrwały stres
 • stany lękowe
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia pamięci
 • choroby psychiczne
 • leczenie uzależnień
 • kryzysy życiowe
 • uzależnienia
 • schizofrenia
 • psychoza
 • bezsenność
 • nerwica natręctw
 • DDA – dorosłe dzieci alkoholików

REKOMENDACJE: