Aby umówić się na wizytę u tego terapeuty:
• zadzwoń: 517 240 050
• napisz: monika.janusz@strefarozwoju.org.pl

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadam uprawnienia do pracy z dziećmi przewlekle chorymi oraz upośledzonymi umysłowo.

Obecnie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, uczestnicząc w Akredytowanym Kursie Psychoterapii realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Jestem również w trakcie kształcenia z zakresu psychoterapii klinicznej Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Poddaję swoją pracę superwizji.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w następujących instytucjach:
• Pracowni Terapii Neuropsychologicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego podczas praktyk zawodowych,
• Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum podczas stażu na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych,
• Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Zabrzu podczas stażu na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych,
• Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych dla Dorosłych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek we Wrocławiu i Mrozowie,
• Centrum Opieki Panaceum Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Aktualnie pracuję w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu, towarzysząc pacjentom przygotowującym się do chirurgicznego leczenia otyłości oraz pacjentom leczonym onkologicznie. Prowadzę również konsultacje psychologiczne, podczas których wykonuję diagnozę m.in. osobowości, sprawności intelektualnej oraz zaburzeń odżywiania. W Zespole Szkół przy Ośrodku Leczniczo- Rehabilitacyjnym „ Pałac Kamieniec” w Kamieńcu udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej młodzieży borykającej się z zaburzeniami psychicznymi, chorobami układu nerwowego, niepełnosprawnością ruchową i umysłową.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Ogromne znaczenie ma dla mnie zbudowanie dobrej, opartej na szacunku i zaufaniu relacji z drugim człowiekiem, która jest punktem wyjścia do dalszych zmian. Pracuję w podejściu integracyjnym, co oznacza, że dobieram metody pracy z Klientem indywidualnie do jego potrzeb i możliwości. Prowadząc psychoterapię opieram się na psychodynamicznym, ale także systemowym i ericksonowskim rozumieniu objawów i trudności Klienta.


Oferuję profesjonalną pomoc oraz wsparcie w następujących sytuacjach:

 • cierpią na zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia osobowości
 • zmagają się z długotrwałym bólem i chorobą, odczuwają dolegliwości psychosomatyczne
 • borykają się z zaburzeniami odżywiania
 • przeżywają trudności w relacjach społecznych, rodzinnych i partnerskich
 • doświadczają silnego stresu
 • trudności w relacjach międzyludzkich
 • nie radzą sobie z natłokiem codziennych obowiązków
 • doświadczają kryzysów życiowych
 • przeżywają cierpienie bliskich osób
 • mają niską motywację do wprowadzania zmian w swoim życiu
 • chcą wzmacniać wiarę w siebie i swoje możliwości
 • chcą nauczyć się nowych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów

REKOMENDACJE:


CERTYFIKATY: