Aby umówić się na wizytę u tego terapeuty:
• zadzwoń: 517 240 050
• napisz: monika.janusz@strefarozwoju.org.pl

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii klinicznej Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Poddaję swoją pracę superwizji.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, uczestnicząc w praktykach i stażach zawodowych, a także pracując w następujących instytucjach:

 • Pracowni Terapii Neuropsychologicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego podczas praktyk zawodowych,
 • Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum podczas stażu na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego,
 • Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Zabrzu podczas stażu na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych,
 • Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych dla Dorosłych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek we Wrocławiu i Mrozowie,
 • Centrum Opieki Panaceum Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo- Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z .o.o w Kamieńcu,
 • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej,
 • Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z.o.o.

Aktualnie pracuję w  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, oferując pomoc w formie poradnictwa psychologicznego, warsztatów psychoedukacyjnych oraz terapii psychologicznej- indywidualnej i grupowej. Pracuję również w Poradni Psychologicznej Elvita NZOZ GLA w Jaworznie. W Strefie Rozwoju prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

W swojej praktyce zawodowej  kieruję się  Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Opieram się na psychodynamicznym i systemowym  rozumieniu  objawów i trudności pacjentów.


Oferuję profesjonalną pomoc oraz wsparcie w następujących sytuacjach:

 • cierpią na zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia osobowości
 • zmagają się z długotrwałym bólem i chorobą, odczuwają dolegliwości psychosomatyczne
 • borykają się z zaburzeniami odżywiania
 • przeżywają trudności w relacjach społecznych, rodzinnych i partnerskich
 • doświadczają silnego stresu
 • trudności w relacjach międzyludzkich
 • nie radzą sobie z natłokiem codziennych obowiązków
 • doświadczają kryzysów życiowych
 • przeżywają cierpienie bliskich osób
 • mają niską motywację do wprowadzania zmian w swoim życiu
 • chcą wzmacniać wiarę w siebie i swoje możliwości
 • chcą nauczyć się nowych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów

REKOMENDACJE:


CERTYFIKATY: