Aby umówić się na wizytę u tego terapeuty:
• zadzwoń: 509 124 769
• napisz: marek.sulanowski@strefarozwoju.org.pl

 

Jestem terapeutą uzależnień i pedagogiem społecznym, absolwentem Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Katowicach. Uzyskałem dyplom ze specjalizacji Praca Socjalna.

Prowadzę terapię uzależnień opartą na poznawczo – behawioralnym rozumieniu człowieka. Ukończyłem Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Narkotyków w Katowicach. Swoje kwalifikację podnoszę uczestnicząc w całościowym szkoleniu w zakresie profesjonalnej terapii w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, jestem w trakcie procesu certyfikacji.

Terapia poznawczo – behawioralna u osób uzależnionych od środków psychoaktywnych umożliwia zarówno rozwiązanie bieżących trudności emocjonalnych i interpersonalnych jak i zatrzymanie szkodliwego procesu używania środków psychoaktywnych, w tym także alkoholu. W pracy terapeutycznej stosuję dialog motywujący.

Swoją pracę poddaję superwizji u specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od ponad 10 lat pracuję z osobami mającymi trudności z używkami, obecnie w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w Tychach. Prowadzę zarówno terapię indywidualną, jak i grupową. Współprowadzę terapię uzależnień w Oddziale Dziennym dla osób uzależnionych od alkoholu, hazardu oraz narkotyków, grupę zapobiegania nawrotom choroby, grupę dla osób uzależnionych od narkotyków oraz grupę motywacyjną. Pracuję także z młodzieżą mającą trudności z używkami oraz ich rodzinami.

Współpracuję ze Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach, w ramach którego prowadzę szkolenia i programy profilaktyczne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

W mojej pracy kieruję się zasadami z Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień, w myśl której terapeuta wypełnia swoje obowiązki z poszanowaniem praw człowieka, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, wykształcenie, orientację seksualną, narodowość, status materialny i społeczny oraz poglądy religijne i polityczne.


Zapraszam do współpracy osoby, których celem jest:

  • zwiększenie zdolności do zaprzestania stosowania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)
  • zwiększenie zdolności do kontrolowania niechcianych zachowań (hazard, komputer i Internet),
  • redukcja szkód związanych z używaniem środków psychoaktywnych
  • poprawa relacji z otoczeniem oraz umiejętności rozwiązywania trudności osobistych
  • zwiększenie zdolności do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia
  • powrót do trzeźwości po złamaniu abstynencji
  • rozwój osobisty

REKOMENDACJE: