Aby umówić się na wizytę u tego terapeuty:
• zadzwoń: 691 397 546
• napisz: katarzyna.kiwer@strefarozwoju.org.pl

Jestem psychologiem oraz terapeutą dzieci i młodzieży. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim ze specjalizacją psychologia kliniczno – sądowa oraz psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Obecnie pracuję jako psycholog szkolny w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Od wielu lat prowadzę prywatną praktykę.

Od 2008 roku opiniuję jako biegły sądowy w sprawach karnych, w szczególności w sprawach z zakresu przemocy w rodzinie oraz molestowania seksualnego.
Byłam kuratorem w sprawach rodzinnych i nieletnich.

W ramach zwiększania swoich kompetencji zawodowych ukończyłam Studium metod pracy z dziećmi – ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami. Ukończyłam też szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci z zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami posttraumatycznymi.

Jestem certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART.
Opublikowałam wiele artykułów naukowych dotyczących problematyki zaburzeń u dzieci i młodzieży.
Współpracuję z wieloma uznanymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak IPZ PTP Niebieska Linia i Fundacja Dzieci Niczyje.

Jestem członkiem Koalicji Na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci oraz koordynatorem kampanii „Świat bez klapsa” i „Dobry rodzic Dobry start”

Prowadziłam lub współprowadziłam szkolenia w zakresie:
– problematyki diagnozy i terapii dziecka molestowanego seksualnie
– zagadnień wiarygodności psychologicznej zeznań małoletnich świadków
– problematyki diagnozy i terapii dzieci w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.


Oferuję wsparcie w zakresie:

  • diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży
  • pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży
  • terapia zaburzeń lękowych
  • terapia zaburzeń zachowania i emocji
  • diagnoza i terapia zaburzeń więzi
  • diagnoza i terapia dzieci po traumie (w tym ofiar molestowania seksualnego)
  • poradnictwo i pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

REKOMENDACJE:


CERTYFIKATY: