Ośrodek Psychoterapii STREFA ROZWOJU jest prywatną placówką świadczącą usługi związane ze zdrowiem psychicznym oraz samorozwojem.

Dla kompleksowej pomocy naszym pacjentom pracujemy w interdyscyplinarnym zespole specjalistów: psychologów, psychoterapeutów dzieci, młodzieży, osób dorosłych, par oraz rodzin, lekarzy psychiatrów, specjalistów ds uzależnień, coachów i trenerów. Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną doświadczonych psychoterapeutów różnych podejść (podejście integratywne, systemowe, poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne).

Wszyscy specjaliści kładą nacisk na realizowanie wysokich standardów pracy, podwyższanie swoich kwalifikacji i postępowanie zgodnie z etyką zawodową. Psychoterapeuci podlegają regularnej superwizji prowadzonej przez rekomendowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
i Psychiatrycznego.

Nasz Ośrodek stworzyliśmy z myślą o tych, którzy szukają pomocy w problemach życiowych, pragną rozwijać siebie. Stworzyliśmy miejsce, w którym każda osoba, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, w sprzyjających i bezpiecznych warunkach może się zatrzymać, przyjrzeć sobie, swojemu życiu oraz relacjom z innymi. W STREFIE ROZWOJU uczymy jak pozbyć się lęku który hamuje nasze naturalne predyspozycje do rozwoju.

W pracy indywidualnej jak również na warsztatach grupowych pomagamy pokonywać bariery oraz doświadczać siebie w kontakcie z drugim człowiekiem. Stworzyliśmy miejsce w którym każda osoba, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, w sprzyjających i bezpiecznych warunkach może się zatrzymać, przyjrzeć sobie, swojemu życiu oraz relacjom z innymi.


Firma STREFA ROZWOJU powstała dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020