Aby umówić się na wizytę u tego terapeuty:
• zadzwoń: 690 223 229
• napisz: agata.piwowar@strefarozwoju.org.pl

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalnością psychologia zdrowia. Od 11 lat pracuję w szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Mam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami jako psycholog szkolny. Jestem również oligofrenopedagogiem i prowadzę zajęcia rewalidacji indywidualnej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Współpracuję ze Stowarzyszeniem Dzieci z Wadą Słuchu „Chcę Słyszeć”. Prowadzę działalność psychoedukacyjną i warsztatową z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Mam także wieloletnie doświadczenie w pracy w charakterze wykładowcy przedmiotu psychologia. Pracuję również w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię grupową.

Jako psychoterapeuta pracuję z klientem w nurcie Eriksonowskim i systemowym. Od wielu lat szkolę się w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach, gdzie obecnie kończę Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kurs ten stanowi podstawę przy ubieganiu się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, par oraz terapię rodzin. Ukończyłam szkolenia z zakresu hipnozy Ericksonowskiej „Królewska droga do nieświadomości” i stosuję ją w swojej pracy z pacjentem. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty.

Zapraszam Cię na spotkanie, na którym mój głos podąży za Tobą. Zmiany terapeutyczne dokonają się na poziomie nieświadomym, a Ty zaufasz swojej nieświadomości. Dokona się ukierunkowanie na przyszłość i to, co przed Tobą. Kolejny krok, kolejny oczekiwany dzień w Twoim życiu i zmiana jakiej potrzebujesz. Uwielbiam podróże, a to nasze spotkanie jest jedną z najpiękniejszych podróży w głąb siebie.


Oferuję profesjonalną pomoc oraz wsparcie w następujących sytuacjach:

 • lęk, przygnębienie, apatia, depresja, obniżony nastrój, niechęć do życia
 • zaburzenia psychiczne
 • nerwice
 • brak satysfakcji z życia, brak poczucia sensu
 • silny stres, długotrwały stres, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
 • choroba w rodzinie, rodzina z dzieckiem chorym przewlekle
 • problemy w rodzinie (kłopoty wieku dorastania, syndrom opuszczonego gniazda)
 • trudności w relacjach z partnerem, konflikty małżeńskie, problemy z komunikacją
 • trudności w relacjach międzyludzkich, poczucie samotności i wyobcowania
 • sytuacja rozwodu i życie w rodzinie patchworkowej
 • strata, rozstanie, konflikt, poważne decyzje życiowe
 • niskie poczucie własnej wartości
 • problemy w życiu zawodowym, nieumiejętność utrzymania lub podjęcia pracy, brak satysfakcji z pracy
 • choroby psychosomatyczne i inne objawy z ciała
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych, towarzyszenie
 • chęć poszerzenia świadomości samego siebie i poznania swoich zasobów

REKOMENDACJE:


CERTYFIKATY: